Kontakty: Mobil +421 911 170 717 | Email::info@allwint.sk | Facebook navštívte nás

Naše realizácie

Realizácie rozvodov

Elektrické rozvody: výmena elektrických rozvodov v bytoch / v bytových jadrách /, v rodinných domoch, výmena ističov za nové, projektová dokumentácia, revízne správy, elektrické prípojky

Vodovodné potrubia a odpadového potrubia: zapájanie baterií, zapájanie sprchových kútov, váň, umývadiel a záchodov

Kúrenárske rozvody: zhotovenie kúrenárskych rozvodov (plynové a tuhé palivo), ťahanie rozvodov (meď, oceľ, plast), inštalovanie plynových kotlov, revízna správa na plynové kotle, podlahové kúrenia (elektrické - odporový drôt, plast-hliník)

Vodovodné potrubie: výmena starých rozvodov za plastové, ťahanie nových rozvodov

Odpadové potrubia: výmena starých rozvodov za plastové, ťahanie nových rozvodov, osadenie ČOV, dopojenie kanalizačných rozvodov do ČOV a kanalizácie

Zaujala vás naša spoločnosť?

Mobil: +421 911 170 717 | Kontaktujte nás